Gebruiksvoorwaarden voor de huur van springkastelen


Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten.
De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.
Indien er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten.

Het toestel NOOIT overbevolkt gebruiken. MAX 7 tot 15 kinderen naargelang type.
De kinderen mogen noch met schoenen, noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen. 
Dit is een kinderattractie. Volwassenen betreden het enkel in geval van nood.
Het is niet toegelaten over de muren te klimmen of aan de dwarsbalken te hangen.
Bij gebeurlijke ongevallen is ( zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. ’t Kamps Haantje Bvba 
(Verhuurder-Eigenaar ) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
ongevallen, van welke aard dan ook.
De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.
Wij houden graag rekening met de normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt 
in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de 
huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade – al dan niet opzettelijk toegebracht- moet deze 
betaald worden door de huurder of zijn verzekering na ofwel voorlegging van de factuur van 
herstelling door verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan.
De huurder zal bij storm, hevig onweer of ’s nachts het materiaal en toebehoren in veiligheid 
brengen. ( Hou er rekening mee dat een springkasteel, naargelang de grote, tussen de 100 en 200 kg 
kan wegen.) 

Bij een gewone regenbui laat u kastelen met een regendak best opgeblazen. Kastelen zonder dak laat u best af net vòòr de bui. Gebruik dan het extra zeil om het kasteel af te dekken tegen de regen. Na de bui het zeil met 2 personen verwijderen en het kasteel terug opblazen.

 

Bij heel mooi en heet weer is de verleiding groot om met water te spelen. Vermijd dat de kinderen met grote hoeveelheden water op het kasteel spelen. Dit kan blijvende schade toebrengen !!!! 


De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt, voorzien van aarding. 
De stekker NOOIT uittrekken terwijl er nog op het kasteel gesprongen wordt.
De motor nooit afdekken terwijl hij in werking is.( oververhitting ) Hij is bestand tegen water.
De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. ( oververhitting)
De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en op plaatsen waar puntige 
voorwerpen voorkomen. Eenmaal geplaatst mag het toestel niet meer verplaatst worden.
Indien de toestellen op een zachte ondergrond staan, worden de toestellen altijd door de verhuurder 
verankerd in de grond. Indien de toestellen op een harde ondergrond ( beton, klinkers, asfalt,….) 
staan, moet de huurder zelf instaan voor de verankering. Vergeet nooit het onderzeil te plaatsen!!)
Het toestel opgeblazen laten tot de verhuurder ter plaatse is. ( ter controle)

Bij het plaatsen wordt geen hulp van de huurder gevraagd. Echter bij het opruimen wordt er hulp van 1 tot 2 personen verwacht. Maar geen nood : uw hoeft uw handen of kledij niet vuil te maken. Enkel 5 tot 10 minuutjes van uw tijd.